ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

034331123ต่อ 117

กลุ่มนโยบายและแผน

034331123 ต่อ 114

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

034331123 ต่อ 112

กลุ่มบริหารเงินเเละสินทรัพย์

034331123 ต่อ 106

กลุ่มงานพัสดุ

034331123 ต่อ 119

กลุ่มอำนวยการ

034331123 ต่อ 108

กลุ่มบริหารงานบุคคล

034331123 ต่อ 104

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล

034331123 ต่อ 110

กลุ่มกฎหมายและคด

034331123 ต่อ 116

หน่วยตรวจสอบภายใน​

034331123 ต่อ 103

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2

034331123 ต่อ 111

นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2

034331123 ต่อ 105

นายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2

034331123 ต่อ 113

นางสาว จงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2

034331123 ต่อ 121

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต2
เลขที่ 1 หมู่1 ตำบล นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โทร. 034-331123 ส่งแฟกซ์. 034-332829

Email : saraban04059@obec.go.th