กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

รัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักร์ไทย พ.ศ. 2560

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับที่3) พ.ศ.2562

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540