อนุทินแจง ผู้ป่วยโควิดรักษาฟรีทั้งหมด แต่ถ้าผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดี

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ
อนุทินแจง ผู้ป่วยโควิดรักษาฟรีทั้งหมด แต่ถ้าผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดี

สนับสนุนเนื้อหา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี

ถึงแนวคิดการเก็บค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิค-19 กับผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย ว่า เป็นแนวคิดหนึ่งที่ตนได้พูดคุยกับทีมงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ที่ขณะนี้เกือบทั้งหมดถูกใช้จ่ายไปกับการแก้ไขปัญหาโควิด-19

โดยหลักการพิจารณา นายอนุทิน ระบุว่า จะใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อ และรัฐธรรมนูญ ซึ่งขณะนี้ตนได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษารายละเอียดแล้ว แต่โดยหลักการกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ช่วยเหลือทุกคนที่เจ็บป่วย เพียงแต่บุคคลที่ทำผิดกฎหมายเมื่อรักษาพยาบาลเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อหลังจากนั้น ขณะเดียวกันก็ควรมีมาตรการสำหรับคนต่างชาติ ที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าหากเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว ไม่ว่าจะแข็งแรงหรือเจ็บป่วยเมื่อติดโควิด-19 ประเทศไทยก็รักษาให้ฟรี ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ และต้องชี้แจงทำความเข้าใจว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล และผู้ที่ลักลอบเข้ามาต้องถูกดำเนินคดี

ขณะที่คนไทยที่ทำผิดกฎหมาย ทั้งลักลอบเข้าเมืองและบ่อนการพนัน หากป่วยโควิด -19 รัฐบาลก็รักษาให้ฟรี แต่หลังจากรักษาหายแล้ว ก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นกัน เพราะอย่างน้อยหากการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดมีค่าปรับรัฐบาลจะได้นำเงินส่วนนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของค่ายา

ทั้งนี้กรณีที่หญิงชาวไทยทำงานที่ประเทศเมียนมา ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายอนุทิน ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่รักษาจึงอยากตั้งคำถามกับตัวเอง อยากตั้งคำถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อกระทรวงสาธารณสุขรักษาหายแล้ว ได้มีการดำเนินคดีกับผู้ลักลอบกระทำความผิดหรือไม่ เพราะทำให้ประเทศเสียหาย เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมขออย่าห่วงเรื่องมนุษยธรรมเพราะกระทรวงสาธารณสุขช่วยเหลือเต็มที่