สมุทรสงครามเปิดตลาดปลาแม่กลอง วันแรกสุดคึกคัก ภายใต้มาตราการเข้มงวด

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

เปิดตลาดปลาแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงครามวันแรกคึกคัก สหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด กำหนดมาตรการเข้มในการใช้บริการ สร้างความมั่นใจให้ประชาชน

วันนี้ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์กลางสัตว์น้ำทะเลใหญ่อันดับ 2 ในประเทศไทย กลับมาเปิดค้าขายอีกครั้ง โดยเริ่มเปิดแพปลาตั้งแต่เวลาตี 3 ถึง ตี 6 ซึ่งมีพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อขายปลากันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่สหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามคำแนะนำในการเข้าใช้บริการในตลาดปลา ประกอบด้วยต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และต้องลงทะเบียนก่อนเข้ามาทำธุรกรรมเป็นประจำทุกวัน, ต้องล้างมือ ล้างเท้า ตามจุดบริการที่ตลาดปลาจัดเตรียมไว้, กรณีพบเห็นผู้ใดเลื่อนหน้ากากอนามัยลงมาไว้ใต้คาง จะเชิญออกนอกตลาดปลา ทันที, กำหนดให้แพปลาทุกแพ จัดทำทะเบียนคุมแรงงาน พร้อมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ เป็นประจำทุกวัน ห้ามแรงงานมาจากจังหวัดสมุทรสาคร, กำหนดให้แพปลาทุกแพ จัดพื้นที่ให้มีระยะห่าง, รวมทั้งตลาดปลาจะรับขายสินค้าสัตว์น้ำเฉพาะรถปลาของสมาชิก และลูกค้าที่เข้าขายเป็นประจำ เท่านั้น ไม่รับผู้ค้าผู้รับซื้อจากพื้นที่เสี่ยง

นอกจากนี้มาตราการเพิ่มเติม ผู้ที่จะ เข้ามาซื้อสิ้นค้าสัตว์น้ำในตลาดปลาฯ

  1. ห้ามนำแรงงานต่างด้าวมาจากพื้นที่สีแดงจังหวัดอื่นๆเข้ามายังตลาดปลาสหกรณ์ ประมง แม่กลอง
  2. บุคคลที่มาจากพื้นที่อื่นๆขอให้มาเฉพาะเท่าที่จำเป็นในเรื่องการซื้อ ขาย สิ้นค้าสัตว์น้ำ
  3. ผู้ที่มาจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆขอให้มีการผ่านการตรวจหาเชื้อโควิท-19 มาแล้ว โดยมีใบรับรองผ่านการตรวจเชื้อมาแล้วให้นำติดตัวมาด้วย ไม่เช่นนั้นจะไม่ให้ผ่านเข้าไปในตลาด

นายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมประมงสมุทรสงคราม ในฐานะ ที่ปรึกษาสหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด ผู้บริหาร “ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง” หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ตลาดปลาแม่กลอง” กล่าวว่า ในวันแรกมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาขายสัตว์ทะเลกันอย่างคึกคัก โดยสหกรณ์ประมงแม่กลองได้กำหนดมาตราการควบคุมดูแลอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังลดจำนวนรถห้องเย็นที่บรรทุกสัตว์ทะเลลงไปมาก จากเดิม 170 คันเหลือเพียง 61 คันเท่านั้น เพื่อรักษาระยะห่างไม่ให้หนาแน่นมากเกินไป เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนที่มาใช้บริการตลาดปลาแห่งนี้