ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ