นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานตรวจงานการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สพป.นครปฐม เขต 2

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.45 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานตรวจงานการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วยนายสุริยันต์ สุวรรณทอง นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 และคณะกรรมการควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สพป.นครปฐมเขต 2 ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สพป.นครปฐม เขต 2