วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ พร้อมทั้งมอบนโยบาย “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ  สพป.นครปฐม เขต 2”  พร้อมด้วย นายสุริยันต์  สุวรรณทอง  และนางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  ณ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม