นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2 เป็นประธานการประชุมบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม   เขต 2 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนาย นายสุริยันต์  สุวรรณทอง  และนายธนะชน ทัศนะเกตุ  รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2    ณ  โรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม