นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป พร้อมด้วย นายสุริยันต์ สุวรรณทอง นายธนะชน ทัศนะเกตุ และนางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ณ โรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม