นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล NPT2 AWARDS ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้อง Conference สพป.นครปฐม เขต 2