นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รอง ผอ.นครปฐม เขต 2 เป็นตัวแทนการจัดงานในพิธีรับมอบเงิน พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ได้มอบหมายให้นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นตัวแทนการจัดงานในพิธีรับมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษาให้เป็นโรงพยาบาลสนาม สถานกักตัว
สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ได้มีโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินพระราชทาน จำนวนทั้งสิ้น 29 โรงเรียน