นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานกรรมการและผู้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 3

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน  2564  นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  เป็นประธานกรรมการและผู้ปฎิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 3 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ) ให้การต้อนรับคณะติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนวัดโคกทอง และ โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) สถานศึกษาในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 2