โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล รับมอบพันธ์ุไส้เดือนพร้อมทั้งอุปกรณ์การเพราะเลี้ยงเพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ธนาคารไส้เดือน

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ