นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรอง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๖๔   เวลา 10.0๐ น.  นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรอง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565   ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2