นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต ออกตรวจเยี่ยม ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00 น. นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต ออกตรวจเยี่ยม  ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2 ได้แก่  โรงเรียนบ้านไผ่หลวง โรงเรียนวัดสว่างอามรณ์ และโรงเรียนวัดนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม