นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กบอ.

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เวลา 10.00 น. นายธนะชน ทัศนะเกตุ  รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ  กบอ. หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์การปกครองท้องถิ่น ธรรมาภิบาลอำเภอนครชัยศรี กำนัน และผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี  อ.นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม