นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

          วันที่ 29  ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  พร้อมด้วย นายสุริยันต์ สุวรรณทอง และนายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 โดยมี นายวิบูลย์ ทานุชิต อดีต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี    จ.นครปฐม