นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางข้อตกลงการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) “สายงานผู้บริหารสถานศึกษา”

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางข้อตกลงการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) “สายงานผู้บริหารสถานศึกษา” โดยมี นายวิบูลย์ ทานุชิต อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม