นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมจัดรายการ “พฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2”

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.50 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 บรรยาย เรื่อง การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Preformance Agreement : PA ) และแนวทางการเปิดเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 ระหว่างสพป.นครปฐม เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด  โรงเรียนบ้านลานแหลม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นำเสนอ VTR   เรื่อง กระบวนการสอน 6 ชั้น ADI-CPE วิชาภาษาไทย ป.3-6 ร่วมจัดรายการ “พฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2” เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเรื่องราวดี ๆ  ระหว่างสพป.นครปฐม เขต 2  ด้วยระบบการถ่ายทอดสด ด้วยระบบ Video Conference ผ่าน Google Meet STREAMING  ณ ห้อง Conference สพป.นครปฐม เขต 2