นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง ครู

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วย นายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 โดยมี นายดุสิต หังเสวก ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นวิทยากร ผ่านช่างทาง Youtube สพป.นครปฐม เขต 2 NPT_2 ณ ห้อง Conference สพป.นครปฐม เขต 2