นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันที่ 25- 26  ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ตามแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COCID-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้อง Conference สพป.นครปฐม เขต 2