นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางข้อตกลงการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) “สายงานผู้บริหารสถานศึกษา”

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันที่ 26  ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางข้อตกลงการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA)   “สายงานผู้บริหารสถานศึกษา” โดยมี นายวิบูลย์ ทานุชิต อดีต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม