นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ให้การต้อนรับ ท่าน ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผช.เลขาฯ สพฐ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันที่ 22  ตุลาคม 2564   ท่าน ดร.เทอดชาติ  ชัยพงษ์  ผช.เลขาฯ สพฐ.  ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจ  คณะดำเนินการถ่ายทำคลิปวีดีโอ “การเตรียมการจัดการเรียนการสอน เพื่อเปิดภาคเรียนที่ 2  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) คลี่คลายลง โดยมี นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  นายสุริยันต์ สุวรรณทอง และนายธนะชน ทัศนะเกตุ  รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ให้การต้อนรับ ณ ร.ร.บ้านกระทุ่มล้ม และ ร.ร.บ้านฉาง  อ.สามพราน จ.นครปฐม