นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันที่ 20  ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   และให้กำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองโยง โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ และโรงเรียนวัดมะเกลือ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณทล จังหวัดนครปฐม