นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1/2564

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำกรอบแนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกลางบางแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม