นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าพบนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ และนายอนุชา สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นายสุริยันต์ สุวรรณทอง นายธนะชน ทัศนะเกตุ นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าพบนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ และนายอนุชา สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม  พรรคชาติไทยพัฒนา  เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนนโยบายการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2