นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาภายใน สพป.นครปฐม เขต 2

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันที่  14  ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.  นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาภายใน สพป.นครปฐม เขต 2 ครั้งที่  1/2564  พร้อมด้วย นายธนะชน ทัศนะเกตุ นางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา และติดตามงานพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ สพป.นครปฐม เขต 2 ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา  ณ ห้อง Conference สพป.นครปฐม เขต 2