นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 บรรยาย เรื่อง การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Preformance Agreement : PA ) ร่วมจัดรายการ “พฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2”

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 บรรยาย เรื่อง การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Preformance Agreement : PA ) พร้อมด้วย นายสุริยันต์ สุวรรณทอง นายธนะชน ทัศนะเกตุ นางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ระหว่างสพป.นครปฐม เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด  โรงเรียนวัดตุ๊กตา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นำเสนอ VTR  “เรื่อง กล้วยๆ” และนางสาวนาฏลดา  ภู่ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์  ร่วมจัดรายการ “พฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2” เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร เรื่องราวดี ๆ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสพป.นครปฐม เขต 2 ด้วยระบบการถ่ายทอดสด ด้วยระบบ Video Conference ผ่าน Google Meet STREAMING  ณ ห้อง Conference สพป.นครปฐม เขต 2