วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วยคณะเข้าพบ นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วย นายสุริยันต์ สุวรรณทอง นายธนะชน ทัศนะเกตุ นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นางสาว ดาวสวรรค์
พ่วงสมจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนแหลมบัว และคณะผู้บริหารโรงเรียน เข้าพบ
นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนนโยบายการจัดการศึกษา
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมของโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 2