นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม  2564 เวลา 12.30 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วยนายธนะชน ทัศนะเกตุ และนางสาวจงรักษ์  ศรีทิพย์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2  เข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ, หลวงพ่อวัดไร่ขิง พระศรีศากทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระพุทธรูปสุโขทัยปางห้ามสมุทรขึ้นประดิษฐาน ณ ซุ้มประจำทิศพระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล และพิธีเททองหล่อหลวงพ่อวัดไร่ขิง (จำลองขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว) เนื่องในวาระ 99 ปี ชาตกาล พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินทปญญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาคณะภาค 14 ณ ศาลาเอนกประสงค์หน้าพระบรมธาตุเจดีย์พระอุมาลีมหามงคล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม