นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณฯ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564  เวลา 14.00 น.  สพป.นครปฐม เขต 2 จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรทางการศึกษาที่ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประจำปี  2564  และพิธีแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในสังกัดสพป.นครปฐม เขต 2 โดยพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าคณะภาค 14  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง กล่าวสัมโมทนียกถาและโอวาทธรรม ให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการ และนายชาญกฤต  น้ำใจดี  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2   เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณฯ พร้อมด้วยนายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา  และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ณ  ศาลาอเนกประสงค์ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม