นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมศึกษา เขต 2

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญกฤต  น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม  เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมศึกษา เขต 2 ประจำเดือนกันยายน 2564  เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 2 พร้อมด้วยนายประชา วุฒิวัฒนานุกูล นายสุริยันต์  สุวรรณทอง  นายธนะชน ทัศนะเกตุ  รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นางสาวเกษร  อุบลผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์และนางสาวสุรีพร  พันยุโดด ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 ด้วยระบบ Video Conference ผ่าน Google Meet ณ ห้องถ่ายทอดสด Conference สพป.นครปฐม เขต 2