นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ผู้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ระยะเวลา 1 ปี (Coaching Team ครั้งที่ 3)

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ผู้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ระยะเวลา 1 ปี (Coaching Team ครั้งที่ 3) ณ สพป.ราชบุรี เขต 2 อ.โพธาราม จ.ราชบุรี