นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ร่วมจัดรายการ “พฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2” สพป.นครปฐม เขต 2

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายชาญกฤต น้ำใจดี ผอ.สพป.นครปฐม    เขต 2 พร้อมด้วย นายสุริยันต์ สุวรรณทอง นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 สถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นำเสนอ VTR  นวัตกรรมการบริหาร “TIPPER MODEL” โรงเรียนวัดบัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม นำเสนอรูปแบบการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)นายสำรวย วรเตชะคงคา ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 และนางสุทธิรัตน์  นาคราช ศึกษานิเทศก์  ร่วมจัดรายการ “พฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต 2” เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร เรื่องราวดี ๆ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสพป.นครปฐม เขต 2 ด้วยระบบการถ่ายทอดสด STREAMING ผ่านช่องทาง YouTube สพป.นครปฐม เขต 2 NPT_2 ณ STUDIO สพป.นครปฐม เขต 2