นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุริยันต์  สุวรรณทอง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม ICT สพป.นครปฐม เขต 2