โรงเรียนวัดลำพญา (จำเนียรบำรุงวิทย์) ได้ร่วมกันจัดโต๊ะหมู่ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ