โรงเรียนบ้านคลองใหม่ (พรเอิบดิลกราษฎร์บำรุง) คณะครูร่วมจัดตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ