นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด (ครั้งที่ 1/2564) ด้านการบริหารและพัฒนาการศึกษาปฐมวัย (ผู้บริหาร) และด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (ครูผู้สอน) ประเภทละ 1 ผลงาน รวมจำนวน 2 รางวัล เพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับจังหวัด และพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับศึกษาธิการภาค 2 ณ ห้องประชุม ICT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2