นายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครปฐม

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม