นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กบอ. หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ธรรมาภิบาลอำเภอนครชัยศรี และกำนันทุกตำบล ครั้งที่ 7/2564 และประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอนครชัยศรี (ศปก.อ.) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 17/2564

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันพุธที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ กบอ. หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น ธรรมาภิบาลอำเภอนครชัยศรี และกำนันทุกตำบล ครั้งที่ 7/2564 และเวลา 11.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอนครชัยศรี (ศปก.อ.) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 17/2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี อำเภอนครชัยศรี