นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 16/2564

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 16/2564 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี